שולחן מחופה אריחים מצויירים עליו פלטת זכוכית
שולחן עץ מחופה באריחים תוכים וציפורי אהבה
שולחן מחופה אריחי קרמיקה
שולחן מחופה אריחי קרמיקה
שולחן מחופה אריחי קרמיקה