דף הבית >> תמונות קיר >> תמונות קיר 2
חנוכיית ארט-נובו
B 3
תמונת קיר בסגנון ארט-נובו
0.75X0.45 מ'
שבת המלכה
שבת המלכה של אמא
עמוד מלאכים ססגוני
עמוד מלאכים כהה
השלדג והנימפאה - פס דקור
מוטיב פרחים ארט-נובו
רות המואביה אשר אהבתי
B 13
עיבוד כתמונת קרמיקה בסגנון ארט-נובו
מחווה ל"שבת המלכה" לאמן אפריים משה ליליין
0.75X0.45 מ'. עם עיטורי זהב.
B 12
עיבוד כתמונת קרמיקה בסגנון ארט-נובו
מחווה ל"שבת המלכה" לאמן אפריים משה ליליין
0.75X0.45 מ'. עם נגיעות זהב.
B 17
עיבוד כתמונת קרמיקה בסגנון ארט-נובו
מחווה לאמן אפריים משה ליליין
0.90X0.15 מ'                         
רות המואביה מנגנת בנבל
עיבוד כתמונת קרמיקה בסגנון ארט-נובו
מחווה לאמן אפריים משה ליליין
פרט בהגדלה
0.15X0.10 מ'                         
B 20
ציור שלדג ונימפיאה
על אריחי קרמיקה בסגנון ארט-נובו
0.80X0.20 מ'                         
B 4
מוטיב פרחים כתמונת קרמיקה בסגנון ארט-נובו
0.45X0.30 מ'